Chùa Bảo Quang

Giới thiệu

loading...

Chùa Bảo Quang

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Thôn 2, Xã Thiện Hưng, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại : 0967 131 959 - 0942 131 959

Năm thành lập : 1920

Người sáng lập : Phật tử địa phương

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu : 2010

Đặc điểm: Có khóa tu niệm Phật chủ nhật cách tuần

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Ni sư Thích Nữ Như Xuân

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Tam Thế Phật

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Chuẩn Đề Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Thánh Trần Hưng Đạo

Chùa đẹp Việt Nam

Bên Ngoài Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Hộ Pháp

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Tiêu Diện

Chùa đẹp Việt Nam

Bàn Thờ Hậu Tổ

Chùa đẹp Việt Nam

Phòng Khách

Chùa đẹp Việt Nam

Đại Hồng Chung

Chùa đẹp Việt Nam

Trống Cổ

Thực Hiện: http://coiphat.net

 

 

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

baoquang-561084357_70x55.jpg

Các danh tự khác

Chùa Thanh Nghiêm - VP BTS Huyện Bù Đốp
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...