Chùa BHIRAMYARÀJA (Phi Rùm Sóc)

Giới thiệu

loading...

Chùa BHIRAMYARÀJA

(Phi Rùm Sóc)

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp Rùm Sóc, Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0984 260 376

Năm thành lập : 1097

Người sáng lập : Ông Prom & Bà Sóc

Hệ phái : Nam Tông Khmer

Năm trùng tu : 1994

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Đại Đức Thạch Siêne

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

img214425027766_70x55.gif

Các danh tự khác

Chùa Vạn Hòa
Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...