Chùa BODHIBHIRAMYARANSI (Phô Bâng)

Giới thiệu

loading...

Chùa BODHIBHIRAMYARANSI

(Phô Bâng)

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp Thông Thảo, Xã Hòa Ân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0902 586 290

Năm thành lập : 1888

Người sáng lập :

Hệ phái : Nam Tông Khner

Năm trùng tu : 2000

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Đại Đức Thạch Sết

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

img219112612996_70x55.gif

Các danh tự khác

Chùa Vạn Hòa
Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...