Chùa Bửu Pháp

Giới thiệu

loading...

Chùa Bửu Pháp

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : 1 Bùi Công Trừng, Đông Thạnh, Quận Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 093 947 11 43

Năm thành lập :

Người sáng lập :

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu :

Trụ trì hiện nay : 

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Địa Tiên động

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Phật A Di Đà

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

Thập Bát La Hán

Chùa đẹp Việt Nam

Ngọc Hoàng Thượng Đế

Chùa đẹp Việt Nam

Hộ Pháp Kim Cang

Chùa đẹp Việt Nam

Hộ Pháp Kim Cang

Chùa đẹp Việt Nam

Ngũ Hành Nương Nương

Chùa đẹp Việt Nam

Thư Viện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Di Lạc

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Tam Thế Phật

Chùa đẹp Việt Nam

Giảng Đường

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Bàn Thờ Hậu Tổ

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Hộ Pháp

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Tiêu Diện

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

buuphap3560896393_70x55.gif

Các danh tự khác

  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...