Chùa Bửu Phước

Giới thiệu

loading...

 

Chùa Bửu Phước

Địa chỉ : Ấp 1A, Xã Phước Hòa, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại : 0913 747 997

Năm thành lập : 1957

Người sáng lập : Hòa Thượng Thích Từ Chí & Hòa Thượng Thích Thiện An 

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu : 2005

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Đại Đức Thích Huệ Trí

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Tháp Mộ

Chùa đẹp Việt Nam

Kiến Trúc Mái Ngói

Chùa đẹp Việt Nam

Bia Ghi Nhận Di Tích

Chùa đẹp Việt Nam

Bên Ngoài Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Hộ Pháp

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Tiêu Diện

Chùa đẹp Việt Nam

Đại Hồng Chung

Chùa đẹp Việt Nam

Trống Cổ

Chùa đẹp Việt Nam

Phòng Khách

Chùa đẹp Việt Nam

Chuẩn Đề Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Bàn Thờ Hậu Tổ

Chùa đẹp Việt Nam

Bảng Xếp Hạng

Chùa đẹp Việt Nam

Nhà Ăn

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

buuphuoc-529988533_70x55.jpg

Các danh tự khác

  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...