Chùa Đại Tòng Lâm

Giới thiệu

loading...

Chùa Đại Tòng Lâm

Địa chỉ :  Ấp Quảng Phú, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại :

Năm thành lập : 1958

Người sáng lập : Hòa Thượng Thích Thiện Hòa

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu :

Trụ trì hiện nay : 

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Hoa Văn

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Tam Thế Phật

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Đản Sanh

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Thuyết Giảng

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật A Di Đà

Chùa đẹp Việt Nam

Thập Bát La Hán

Chùa đẹp Việt Nam

Bảo Tháp

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Di Lạc

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Tam Bảo Tháp

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Di Lạc

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Giảng Đường

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Bàn Thờ Hậu Tổ

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Hộ Pháp 

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

daitonglam174698476_70x55.gif

Các danh tự khác

  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...