Chùa Hòa Bình

Giới thiệu

loading...

Chùa Hòa Bình

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : 44 Nguyễn Văn Trỗi, Khóm 1, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0743 834 122

Năm thành lập : 1970

Người sáng lập : Hòa Thượng Thích Ngộ Kim

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu : Đại trùng tu 1993

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Thượng Tọa Thích Thiện Chơn

Chùa đẹp Việt Nam

Cổng Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Tam Thế Phật

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Di Lạc

Chùa đẹp Việt Nam

Bên Ngoài Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Hộ Pháp

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Tiêu Diện

Chùa đẹp Việt Nam

Trai Đường

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Bàn Thờ Tổ

Chùa đẹp Việt Nam

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Giảng Đường

Chùa đẹp Việt Nam

Tam Thế Phật

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

hoabinh134009897_70x55.gif

Các danh tự khác

Chùa Vạn Hòa
Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...