Chùa Khánh Anh

Giới thiệu

loading...

Chùa Khánh Anh

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : 8 Rue François Mauriac, Parc aux Lièvres, 91000 Evry, France

Điện thoại : +33 1 64 93 55 56  -  +33 7 70 07 33 99

Năm thành lập : 1973

Người sáng lập : Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Hệ phái : Liễu Quán

Đặt viên đá đầu tiên xây cất năm 18/06/1995

Chánh thức được cấp giấy phép sinh hoạt ngày 18/05/2016 (gần 21 năm)

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Thượng Tọa Thích Quảng Đạo

Chùa đẹp Việt Nam

Toàn Cảnh Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Bảo Tháp

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Bên Ngoài Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện
Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trai Đường

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

tndsc0294457433411_70x55.jpg

Các danh tự khác

Chùa Liên Trì - VP BTS TP.Vũng Tàu
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...