Chùa Linh Sơn - VP BTS Huyện Lộc Ninh

Giới thiệu

loading...

Chùa Linh Sơn

VP Ban Trị Sự Huyện Lộc Ninh

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp 6B, Xã Lộc Tấn, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại : 0919 707 621

Năm thành lập : 1995

Người sáng lập : Phật tử địa phương

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu : 2011

Đặc điểm : Chùa có khóa tu niệm Phật vào ngày 15 và 30 AL hàng tháng

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Thượng Tọa Thích Thiện Thọ

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

Tam Thế Phật

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Tháp Mộ

Chùa đẹp Việt Nam

Bên Ngoài Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật A Di Đà

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Đản Sanh

Chùa đẹp Việt Nam

Nhà Hậu Tổ

Chùa đẹp Việt Nam

Tổ Sư Đạt Ma

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Hộ Pháp

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Tiêu Diện

Chùa đẹp Việt Nam

Đại Hồng Chung

Chùa đẹp Việt Nam

Trống Cổ

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phòng Khách

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

linhson-1556674723_70x55.jpg

Các danh tự khác

Chùa Sóc Lớn - RAJAMAHAJETAVANA RAMA
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...