Chùa Long Hưng

Giới thiệu

loading...

Chùa Long Hưng

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0988 050 058

Năm thành lập : 1886

Người sáng lập : Lâm Thị Sáng

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu : 2007

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Ni sư Thích Nữ Như Châu

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Bên Ngoài Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trai Đường

Chùa đẹp Việt Nam

Chuẩn Đề Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Bàn Thờ Hậu Tổ

Thực Hiện: http://coiphat.net

 

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

longhung25871949_70x55.gif

Các danh tự khác

Chùa Vạn Hòa
Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...