Chùa MUNTRANST (Mê Păng)

Giới thiệu

loading...

Chùa MUNTRANST

(Mê Păng)

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0743 817 551

Năm thành lập : 1851

Người sáng lập :

Hệ phái : Nam Tông Khmer

Năm trùng tu : 1996

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Thượng Tọa Thạch Thanh

Chùa đẹp Việt Nam]

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

mepang-358802851_70x55.jpg

Các danh tự khác

Chùa Vạn Hòa
Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...