Chùa PADUMAKROPHUMRATNAKESARAPTPPHÀCAMPÀMÀSA (Som Nâng Thum)

Giới thiệu

loading...

Chùa PADUMAKROPHUMRATNAKESARAPTPPHÀCAMPÀMÀSA

(Som Nâng Thum)

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp Bà My, Xã Hòa Ân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0923 547 431

Năm thành lập : 820

Người sáng lập :

Hệ phái : Nam Tông Khmer

Năm trùng tu : 1998

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Sư Kim Phi Sây

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

img210053662617_70x55.gif

Các danh tự khác

Chùa Vạn Hòa
Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...