Chùa Phật Ân

Giới thiệu

loading...

Chùa Phật Ân

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp 2, Xã Thạnh Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0974 820 058

Năm thành lập : 1883

Người sáng lập : Phật tử bà Nguyễn Kim Tân

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu : 2000

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Sư cô Thích Nữ Huệ Chánh

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

Bên Ngoài Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Bàn Thờ Tổ

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

img244281164887_70x55.gif

Các danh tự khác

Chùa Vạn Hòa
Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...