Chùa Phước Hoa

Giới thiệu

loading...

Chùa Phước Hoa

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp Tân Qui, Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 01228 107 489

Năm thành lập : 1986

Người sáng lập : Cô Diệu Tín

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu : 2007

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Sư cô Thích Nữ Nhựt Huệ

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Bên Ngoài Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Hộ Pháp

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Tiêu Diện

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

img236530425389_70x55.gif

Các danh tự khác

Chùa Vạn Hòa
Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...