Chùa RATANADÌPÀRÀMAKOSKEO (Ô Mịch)

Giới thiệu

loading...

Chùa RATANADÌPÀRÀMAKOSKEO

(Ô Mịch)

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp Ô Mịch, xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 01687 157 894

Năm thành lập : 1561

Người sáng lập :

Hệ phái : Nam Tông Khmer

Năm trùng tu : 2000 trùng tu chánh điện

Trụ trì hiện nay : Thượng Tọa Thạch Phách

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

 

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

omich-779372945_70x55.jpg

Các danh tự khác

Chùa Vạn Hòa
Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...