Chùa SAMODHÀRÀMA (Kom Băng Bach)

Giới thiệu

loading...

Chùa SAMODHÀRÀMA

(Kom Băng Bach)

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp Ngọc Hồ, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 01653 625 520

Năm thành lập :

Người sáng lập :

Hệ phái : Nam Tông Khmer

Năm trùng tu : 2002

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Đại Đức Thạch Sa Mon

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

kombangbach798635010_70x55.gif

Các danh tự khác

Chùa Vạn Hòa
Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...