Chùa SAMPURANSI (Xam Bua)

Giới thiệu

loading...

Chùa SAMPURANSI

(Xam Bua)

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp Trà Kháo, Xã Hòa Ân, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0909 446 113

Năm thành lập : 373 (hơn 1600 năm) đây là ngôi chùa đầu tiên của tỉnh Trà Vinh

Người sáng lập :

Hệ phái : Nam Tông Khmer

Năm trùng tu :

Trụ trì hiện nay : Đại Đức Thạch Minh

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

xambua-1467861366_70x55.jpg

Các danh tự khác

Chùa Vạn Hòa
Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...