Chùa Sóc Lớn - RAJAMAHAJETAVANA RAMA

Giới thiệu

loading...

Chùa Sóc Lớn - RAJAMAHAJETAVANA RAMA

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp Sóc Lớn, Xã Lộc Khánh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại : 0944 493 228

Năm thành lập : 1931

Người sáng lập : Hòa Thượng Tốch Cháp

Hệ phái : Nam tông Khmer

Năm trùng tu : xây mới năm 2010

Đặc điểm: chùa là di tích cùa người Khmer khu vực Lộc Ninh

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam 

Trụ trì hiện nay : Thượng Tọa Thạch Nê

Chùa đẹp Việt Nam

Một số hình ảnh giới thiệu toàn cảnh chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Văn Phòng

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Hậu Điện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phòng Học

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện trước còn giữ lại

Chùa đẹp Việt Nam

Điện thờ Phật Thích Ca

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Nhạc cụ dân tộc

Chùa đẹp Việt Nam

Sala đang xây dựng

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Di Bát

Chùa đẹp Việt Nam

Một số hình ảnh sinh hoạt của nhà chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

 

 

 

 

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

soclon-810517739_70x55.jpg

Các danh tự khác

Chùa Linh Sơn - VP BTS Huyện Lộc Ninh
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...