Chùa Thanh Nghiêm - VP BTS Huyện Bù Đốp

Giới thiệu

loading...

Chùa Thanh Nghiêm 

VP Ban Trị Sự Huyện Bù Đốp

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp Tân lợi, Xã Tân Thành, Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại : 01682 867 830

Năm thành lập : 1975

Người sáng lập : Hòa Thượng Thích Thiện Như

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu : 2010

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Đại Đức Thích Minh Lộc - Trưởng BTS Huyện Bù Đốp

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Di Lạc

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Tam Thế Phật

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam]

Diêu Trì Địa Mẫu

Chùa đẹp Việt Nam

Tháp Mộ

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bàn Thờ Hậu Tổ

Đức Tiêu Diện

Đức Hộ Pháp

Phòng Khách

 

Cửu Huyền Thất Tổ

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

thanhnghiem-708168386_70x55.jpg

Các danh tự khác

Chùa Bảo Quang
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...