Chùa Tỉnh Hội - VP BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Giới thiệu

loading...

Chùa Tỉnh Hội

Địa chỉ : Ấp Nhất Hòa, Xã Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại :

Năm thành lập :

Người sáng lập :

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu :

Trụ trì hiện nay : 

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Chuẩn Đề Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Hộ Pháp

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Tiêu Diện

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

tinhhoi104488457_70x55.gif

Các danh tự khác

  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...