Chùa Vạn Hòa

Giới thiệu

loading...

Chùa Vạn Hòa

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Khóm 3, Thị trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 01282 927 238 (Thầy Tâm Hạnh) - 01656 811 564 - 0743 834 519

Năm thành lập :

Người sáng lập :

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu : 1987

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Hòa Thượng Thích Thiện Thông

Chùa đẹp Việt Nam

Vườn Lâm Tỳ Ny

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thich Ca Đản Sanh

Chùa đẹp Việt Nam

Thái tử Tất Đạt Đa xuống tóc quy y

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Thuyết Giảng

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật A Di Đà

Chùa đẹp Việt Nam\

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Bảo Tháp

 

Phật Thích  Ca Di Bát

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Bên Ngoài Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

Phật A Di Đà

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Di Lạc

Chùa đẹp Việt Nam

Chuẩn Đề Bồ Tát 

Chùa đẹp Việt Nam

Bàn Thờ Hậu Tổ

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Già Lam Thánh Chúng

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Hộ Pháp

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Tiêu Diện

Thực Hiện: http://coiphat.net

 

 

 

 

 

 

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

vanhoa1549905469_70x55.gif

Các danh tự khác

Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...