Đức Minh Cổ Tự - Chùa Đức Minh

Giới thiệu

loading...

Đức Minh Cổ Tự - Chùa Đức Minh

Địa chỉ : Ấp 1A, Xã Minh Đức, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại : 0903 375 256

Năm thành lập : 1936

Người sáng lập : Phật tử địa phương

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu : 1995

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Ni sư Thích Nữ Thành Nguyện

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Tháp Mộ

Chùa đẹp Việt Nam

Bên Ngoài Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Hộ Pháp

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Tiêu Diện

Chùa đẹp Việt Nam

Nhà Hậu tổ

Chùa đẹp Việt Nam

Tổ Sư Đạt Ma

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

 

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

ducminhcotu-420340160_70x55.jpg

Các danh tự khác

Chùa Thanh Cảnh - VP BTS Huyện hớn Quản
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...