Pháp Viện Minh Đăng Quang

Giới thiệu

loading...

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Địa chỉ: 505 Xa Lộ Hà Nội_Khu Phố 5_Phường An Phú_Quận 2_TP.HCM

Điện thoại: (08) 35019988 _ 0918272778

Năm thành lập: 1968

Người sáng lập: Hòa Thượng Thích Giác Nhiên và Tăng Ni Phật tử Hệ phái Phật Giáo Khất Sĩ Việt Nam

Hệ phái: Khất Sĩ

Chư vị trụ trì tiền nhiệm: Hòa Thượng Thích Giác Phúc, Trưởng Lão Thích Giác Huyền (1968-1994)

Viện chủ: Hòa Thượng Thích Giác Phúc

Đặc điểm: Tổ Đình Hệ phái Khất Sĩ

Trụ trì hiện nay: Hòa Thượng Thích Giác Toàn

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Khuôn Viên Chùa

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Tam Quan Chùa

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Toàn Cảnh Pháp Viện từ trên cao

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Pháp Viện Minh Đăng Quang

 

Pháp Viện Minh Đăng Quang

 

Pháp Viện Minh Đăng Quang

 

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Phật Thích Ca Mâu Ni

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Thiền Đường

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Phòng Thiền

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Giảng Đường

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Chánh Điện

Pháp Viện Minh Đăng Quang

 

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Tổ Sư Minh Đăng Quang

Pháp Viện Minh Đăng Quang

 

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Khuôn Viên Chùa

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Kiến Trúc Mái Ngói

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Phật Di Lạc

Pháp Viện Minh Đăng Quang

Quan Thế Âm Bồ Tát

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

33426808_70x55.jpg

Các danh tự khác

  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...