Tịnh Thất Giác Huệ

Giới thiệu

loading...

Tịnh Thất Giác Huệ

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : Ấp 2, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại : 0971 062 915

Năm thành lập : 1986

Người sáng lập : Ni sư Thích Nữ Như Hương

Hệ phái : Bắc Tông

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trụ trì hiện nay : Ni sư Thích Nữ Như Hương

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Tịnh Thất

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Hộ Pháp

Chùa đẹp Việt Nam

Đức Tiêu Diện

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

Bàn Thờ Tổ

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

ttgiachue688817179_70x55.gif

Các danh tự khác

Chùa Vạn Hòa
Chùa SANVARATHMAMÀSA (Ô Tưng)
Chùa MAJJHIMÀRÀMA (Kan Dal)
Chùa Phước Tường - VP BTS Huyện Cầu Kè
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...