Tịnh Xá Lộc Uyển

Giới thiệu

loading...

Tịnh Xá Lộc Uyển

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : 121 Đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0838 751 185

Email: txlocuyenq6@gmail.com

Năm thành lập : 1962

Người sáng lập : Hòa Thượng Thích Giác Huệ ( Trưởng Giáo Đoàn 6 )

Hệ phái : Khất Sĩ

Năm trùng tu : 1997

Đặc điểm: Trung tâm của Giáo đoàn 6 hệ phái Khất Sĩ

Phòng thuốc từ thiện Tuệ Tĩnh Đường Lộc Uyển phát thuốc và chuẩn trị đông y vào thứ 5 và chủ nhật

Ngày Rằm và 30 hàng tháng có khóa tu Bát Quan Trai

Chủ nhật hàng tuần có lớp giáo lý dành cho Phật tử vào lúc 19h

Trụ trì hiện nay : Hòa Thượng Thích Giác Tuấn " Trị Sự Trưởng giáo đoàn 6 "

Chùa đẹp Việt Nam

Phó trụ trì: Thượng Tọa Thích Giác Nhuận

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Tịnh Xá

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn

 

Chùa đẹp Việt Nam

Bảo Tháp

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Di Lạc

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Nhà Hậu Tổ

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Giảng Đường Giác Huệ

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Vãng Sanh Đường

Chùa đẹp Việt Nam

Tuệ Tĩnh Đường Lộc Uyển

Thực Hiện: http://coiphat.net

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

txlocuyen-2207510198_70x55.jpg

Các danh tự khác

Tịnh Xá Ngọc Hòa
Tịnh Xá Trung Tâm
  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...