Tu Viện Khánh An - Chùa Khánh An

Giới thiệu

loading...

Tu Viện Khánh An

Chùa đẹp Việt Nam

Địa chỉ : 1055/3D, QL1A, Khu Phố 3, phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại :

Năm thành lập :

Người sáng lập :

Hệ phái : Bắc Tông

Năm trùng tu :

Trụ trì hiện nay : 

Chùa đẹp Việt Nam

Một số hình ảnh về quần thể kiến trúc tòa nhà Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Bên trong Chánh Điện nhìn ra sân

Chùa đẹp Việt Nam

Chánh Điện

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Thích Ca Mâu Ni

Chùa đẹp Việt Nam

Phật Ca Diếp

Chùa đẹp Việt Nam

Phật A Nan

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

Bàn Thờ Tổ

Chùa đẹp Việt Nam

Một số hình ảnh về quần thể kiến trúc tòa nhà Trai Đường

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Trai Đường

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Khuôn Viên Sân Chùa

Chùa đẹp Việt Nam

Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa đẹp Việt Nam

 

Chùa đẹp Việt Nam

Lầu Chuông

Chùa đẹp Việt Nam

Tháp Mộ

Chùa đẹp Việt Nam

Gác Ngắm Phật

Chùa đẹp Việt Nam

Thực Hiện: http://coiphat.net

 

Tin tức - Sự kiện

Hình ảnh

Video

khanhan-3769851916_70x55.jpg

Các danh tự khác

  Danh tự nổi bật

Chùa Bửu Pháp

Chùa Đại Tòng Lâm

Chùa Linh Phước

Chùa Linh Ẩn

Chùa Vạn Hòa

© Copyright 2017 COIPHAT.NET - DESIGN BY TRIỆU TÍN

loading...
loading...